• ෆොන්ට තරම වැඩි කරන්න
  • පෙරනිමි ෆොන්ට තරම
  • ෆොන්ට තරම අඩු කරන්න
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය

Sorry, but Javascript is not enabled in your browser!
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය

ආසන්නතම ත්‍රිරෝද රථ සඳහා

2016-08-01 නව බස් ගාස්තු සංශෝධන

Threeele

සොයන්න!

"දකුණුලක මොහතකින්"අවශ්‍ය තැනක් සොයාගන්නත්, සේවාවක් ලබාගන්නත් පිවිසෙන්න

www.eagleeye.lk

 
There are no translations available.

බස් නැවතුම්පොල තුල පිහිටි වෙළඳසැල් බදුදීම

බලපිටිය/වදුරඹ බස් නැවතුම්පොල උඩුමහලේ පිහිටි වෙළඳසැල් සහ අම්බලන්තොට බස් නැවතුම්පොල භූමියේ පිහිටි ගොඩනැඟිල්ල, පිටිගල බස් නැවතුම්පොල තුල පිහිටි  එක් වෙළඳ සැලක්  බදුදීම සඳහා වූ ටෙන්ඩර් කැදවා ඇත.ටෙන්ඩර් ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතු අවසාන දිනය 2016 .10.25

ටෙන්ඩර් දැන්වීම


 

ගෙවිය යුතු  ගාස්තු සංශෝධනය

සංශෝධනය කරන ලද අධිකාරිය වෙත යම්කිසි කාර්යයක්  සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු  2015 ජුනි මස 01 දින සිට ක්‍රියාත්මකවේ.

සංශෝධනය කරන ලද ගාස්තු බාගත කරගැනීම සඳහා


 

බස් ගාස්තු සංශෝධන

නව බස් ගාස්තු සංශෝධන 2016-08-01 සිට ක්‍රියාත්මකයි

නව බස් ගාස්තු බාගත කිරීමට


 

නව සභාපති වරයෙකු පත්කිරීම

2014-04-21 දින දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස හිටපු දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඩි. කපිල ටිරෝන් මහතාව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමා විසින් පත්කරන ලදී.


 
There are no translations available.

ගාස්තු පදනම මත මගී ප්‍රවාහනය කරනු ලබන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා මගී ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ලබාදිම හා ගාස්තු මීටර් සවිකිරීම.

දකුණු පළාත තුල ගාස්තු පදනම මත මගී ප්‍රවාහන සේවාවේ නියුතු ත්‍රීරෝද රථ සඳහා මගී ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ලබාදීම 2012-11-24 දින දකුණු පළාත් ප්‍රධාන හා ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගරු ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාල්ල හෝල් ඩි ගෝල ශාලාවේදී පැවැත්විය.


 

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මගී ප්‍රවාහන සේවා පහසුකම් සපයන්නා බවට පත් විම

මෙහෙවර

මගීන්ගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා ගුණාත්මකව, ප්‍රමාණාත්මකව හා කාර්යක්ෂමව ඉටුවන පරිදි

සමාජ අවශ්‍යතා පදනමේ සිට සංවර්ධනයට දිරිදෙන සාධාරණව ව්‍යාප්තවු

මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් දකුණු පළාත තුල මිත්‍රශීලී අයුරින් සංවර්ධනය කිරීම.

 

ප්‍රධාන  අමාත්‍යතුමාගේ සුභ පැතුම් පණිවිඩය

 

 

 

ප්‍රවාහන,පළාත්පාලන...අමාත්‍ය හා ප්‍රධාන අමාත්‍ය

 

ගරු ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමා

සොයන්න!ඔබට ආසන්නතම ත්‍රීරෝද රථය

mTaxi Service

071 0 712 712


දකුණු පළාතේ ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තු

පැමිණි ඔබට තුති!

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterඅද දින148
mod_vvisit_counterඊයේ දින222
mod_vvisit_counterමේ සතියේ1061
mod_vvisit_counterගිය සතියේ1521
mod_vvisit_counterමේ මාසයේ5253
mod_vvisit_counterගිය මාසයේ5967
mod_vvisit_counterසියළුම දින305681
අප සමඟ අමුත්තන් 22 ක් සබැදී සිටී


දුර ගමන් සේවා බස්රථ කාලසටහන්

අපගේ ගමන් මග-2014

ත්‍රිභාෂා ගමනාන්ත පුවරු

free counters